Carita Mäkinen
8.7.2024

Yleinen arvonlisäverokanta muuttuu syksyllä, näin toimit siirtymäaikana

Yleinen arvonlisäverokanta muuttuu 1.9.2024 alkaen 24%:sta 25,5%:iin, mikäli hallituksen esitys menee eduskunnassa läpi. Mutta kumpaa alv-kantaa siirtymävaiheessa sovelletaan ja millä perusteilla?

Tavaran myynnissä toimitusaika ratkaisee

Arvonlisävero kohdistetaan pääsääntöisesti sille ajankohdalle, jolloin tavara on luovutettu ostajalle. Jos tavara luovutetaan ostajalle elokuun puolella, niin käytetään vielä vanhaa 24%:n verokantaa. Näin toimitaan myös siinä tapauksessa, että asiakas maksaisi tavaran vasta syyskuun puolella.

Ennakkomaksu määrittää alv-kannan

Mikäli taas tavarasta maksetaan ennakkomaksu, sovelletaan maksuajankohtana voimassa olevaa verokantaa. Jos siis tavarasta maksetaan ennakkomaksu ennen syyskuun alkua, sovelletaan ennakkomaksuun vanhaa 24%:n verokantaa. 

Osamaksukauppa

Osamaksukaupassa tavara maksetaan useassa osassa. Osamaksukaupassa arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus syntyy silloin, kun tavara luovutetaan ostajalle. Jos siis asiakas ostaa esimerkiksi puhelimen osamaksulla ja puhelin luovutetaan hänelle elokuussa, myös alv-velvollisuus syntyy elokuussa ja näin ollen koko kauppahintaan sovelletaan vanhaa 24%:n verokantaa. 

Palveluiden alv

Palveluissa arvonlisäverovelvollisuus kohdistuu sille ajankohdalle, jolloin palvelu on suoritettu. Jos palvelu kestää verokannan muutoksen yli, sovelletaan palvelun päättymisajankohdan mukaista verokantaa. 

Jatkuvaluonteinen tavaran ja palvelun myynti

Tällaista on esimerkiksi vuokraustoiminta. Jatkuvaluonteisessa kaupankäynnissä tavaran luovutushetkeksi tai palvelun suoritushetkeksi katsotaan tilitysjakson päättymisaika. Jos esimerkiksi vuokranmaksujakso on 16.8.-15.9.2024, katsotaan palvelu suoritetuksi 15.9. Tällöin sovelletaan uutta 25,5%:n alv-kantaa. 

Kertaluonteisia useammassa erässä maksettavia myyntejä kuten osamaksukauppaa tai rakennuspalvelua ei luokitella jatkuvaluonteisiksi.

Arvonlisäveron ilmoittaminen

Alv-ilmoituksilla on käytössä vain yksi kohta yleisen verokannan alaisille myynneille. Tässä samassa kohdassa ilmoitetaan sekä 24%:n että 25,5%:n myynnit. Yrityksen alv-kausi määrittää sen, koska ilmoituksen alv-kanta lomakkeella muuttuu. 

  • Kun ilmoituskausi on kuukausi, OmaVeron alv-ilmoituksella lukee 1.9. alkaen “Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5%:n vero”. 
  • Kun ilmoituskausi on neljännesvuosi, niin yleisen verokannan muutos näkyy lomakkeella kolmannen kvartaalin eli heinä-syyskuun ilmoituksella. 
  • Vuosittain arvonlisäveronsa ilmoittaville verokannan muutos näkyy kalenterivuoden 2024 ilmoituksella. 

Lue lisää verottajan ohjeesta: Yleinen arvonlisäverokanta nousee 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen

Lue myös: