Carita Mäkinen
13.5.2024

Yrittäjä, ota Yel-vakuutuksen perusasiat haltuun!

Yel-vakuutus aiheuttaa uusille yrittäjille usein jonkin verran epäselvyyksiä ja päänvaivaa. Tästä kirjoituksesta otat helposti haltuun tärkeimmät perusasiat: koska Yel-vakuutus tulisi ottaa, miten Yel-työtulo määritellään ja mihin kaikkeen työtulo vaikuttaa?

Koska Yel-vakuutus pitäisi ottaa ?

YEL-vakuutus tulee lain mukaan ottaa, jos:

  • olet 18–69-vuotias (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta)
  • teet työtä yrityksessäsi
  • yrittäjätoimintasi on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta 18 ikävuoden täyttämisen jälkeen
  • arvioitu työtulosi on vähintään 9010,28 € vuodessa (vuonna 2024)

Vuonna 2024 työtulon alaraja on 9010,28€ kalenterivuodessa ja alaraja määritellään jokaiselle kalenterivuodelle erikseen. 

Kun käytännössä mietit, koska työtulon alaraja tulee omalla kohdallasi täyteen, kannattaa muuttaa vuosituloraja kuukausitasolle. Esimerkiksi vuonna 2024: 9010,28€ / 12kk = 750,86€/kk

Voit siis ajatella, että vakuutusvelvollisuus alkaa, kun yritystoimintasi on kestänyt 4kk ja ensimmäisen kerran laskutat yli 751€/kk. Tällöin kannattaa YEL-vakuutuksen hankinta laittaa työlistalle. Sinulla on 6kk aikaa ottaa YEL-vakuutus vakuutusvelvollisuuden alkamispäivästä lähtien (eli siitä, kun työtulosi ylittää keskimäärin 751€ kuukaudessa).

Kannattaa myös seurata koko kalenterivuoden liikevaihdon kertymistä, ja mikäli laskutus jää alle lakisääteisen rajan yksittäisistä yli 751€:n kuukausilaskutuksista huolimatta, ei kannata YEL-vakuutusta ottaa. 

Yel-vakuutusvelvollisuuteen ei siis vaikuta se, nostatko itsellesi palkkaa yrityksestä.

Koska YEL-työtulo vaikuttaa sekä eläkkeen että sosiaalietuuksien määrään, kannattaa sen suuruus arvioida huolellisesti jo siinä vaiheessa kun ensimmäistä kertaa otat vakuutusta.

Oman tilanteen kanssa kannattaa olla hereillä pitkin vuotta, sillä työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti. Oma työtulo kannattaa tarkastaa aina vähintään kerran vuodessa ja määrittää se realistiselle tasolle. Tämä on hyvä tehdä esimerkiksi vuodenvaihteessa, jolloin maksuihin tulee joka tapauksessa automaattiset lakisääteiset korotukset. 1.1.2024 korotus oli noin 5,1%.

Miten yel-työtulo määritellään?

Yleinen harhakäsitys on, että työtulo = liikevaihto. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Työtulon määrittelyssä hyödynnetään toimialan mediaanipalkkaa, yrittäjän työpanoksen arvoa ja määrää sekä toiminnan laajuutta ja yrittäjän ammattitaitoa. 

Tämän voisi kiteyttää siten, että työtuloksi katsotaan summa, jota maksaisit työntekijälle tekemästäsi työstä.

Eläkeyhtiön antama työtulosuositus perustuu toimialaan ja liikevaihtoon. Kaikki eläkeyhtiöt käyttävät tähän työeläkealan yhteistä laskentapalvelua, joten suosituksessa ei tulisi olla heittoja eri eläkeyhtiöiden välillä. Liikkumavaraa tässä suosituksessa on +/- 30%, jonka sisälle työtulon pitäisi pääsääntöisesti asettua.

Mikäli suosituksen ja liikkumavaran kanssa ei päästä lähelle työtulon todellisuutta, voidaan yritystoiminnasta toimitettujen lisätietojen pohjalta tästä poiketa. 

Huomioon otettavia seikkoja ovat esimerkiksi

  • työntekijöille maksetut palkat suhteessa työtuloon
  • sivutoiminen tai osa-aikainen yritystoiminta
  • yrittäjän työtuntien määrä
  • tehtävien luonne
  • Yrityksessä on muita työntekijöitä, jotka vähentävät tai lisäävät yrittäjän työpanosta 
  • Yrittäjän ansiotuloina verotetut palkat, luontoisedut tai muut todelliset ansiot ovat työtulosuositusta suurempia

Eläkeyhtiöltä saamaasi työtulosuositukseen ei siis kannata sokeasti luottaa, vaan tarkastella sitä kriittisesti ja tarvittaessa neuvotella työtulon suuruudesta eläkeyhtiön kanssa. 

Voit laskea oman YEL-vakuutuksesi arvion Eläketurvakeskuksen sivuilla.

Mihin kaikkeen YEL-työtulo vaikuttaa?

YEL eli yrittäjän eläkevakuutus määrittää nimensä mukaisesti niin yrittäjän eläkkeen suuruuden, mutta myös sosiaaliturvan suuruuden.

Yrittäjänä olet oikeutettu työttömyysturvaan, tapaturmapäivärahaan ja vanhempainpäivärahaan. Niiden suuruus riippuu maksamastasi YEL-maksusta. 

Maksuerät vievät ison siivun yrittäjän tilipussista, joten on ymmärrettävää että maksaminen tuntuu turhalta ylimääräiseltä kululta.

Sekä palkansaajilla että yrittäjillä eläkevakuutusmaksu on noin 24%. Palkansaajalta TyEL-maksu peritään suoraan palkasta, ja siitä suurin osa on työnantajan osuutta, mikä ei koskaan näy palkansaajalle. Tämän vuoksi palkansaajana ei välttämättä ymmärrä eläkevakuutuksen merkitystä. Yrittäjänä vastaat itse omista maksuistasi ja YEL-vakuutus pitää ottaa, jos lain vaatimukset täyttyvät – vaikka et maksaisi itsellesi lainkaan palkkaa. 

Koska YEL-työtulo vaikuttaa sekä eläkkeen että sosiaalietuuksien määrään, kannattaa sen suuruus arvioida huolellisesti jo siinä vaiheessa kun ensimmäistä kertaa otat vakuutusta.

Vuonna 2024 YEL-työtulon alaraja on 9010,28€ kalenterivuodessa. Huomioitavaa on, että yrittäjän työttömyysturvassa Yel-työtulon alaraja on 14 803 € vuonna 2024. On siis mahdollista, että olet Yel-vakuutusvelvollinen, mutta et silti ole oikeutettu yrittäjän työttömyysturvaan.

Mikä muuttui 1.1.2023 Yel-uudistuksessa?

Tyypillisesti yrittäjät maksavat mahdollisimman pientä YEL-vakuutusmaksua. Tämän johdosta monelle on tullut ikävänä yllätyksenä pieni eläke ja olematon sosiaaliturva. Tähän puututtiin vuoden 2023 YEL-uudistuksessa.

Uudistuksessa tarkennettiin tekijöitä, jotka otetaan huomioon kun yrittäjän työtuloa määritellään. Aiemmin yrittäjä pystyi hyvinkin vapaasti määrittämään oman työtulonsa suuruuden, vaikka periaatteessa sen on aina pitänyt vastata yrittäjän todellisen työpanoksen arvoa. 

Jatkossa eläkeyhtiöt myös tulevat tarkistamaan YEL-vakuutettujen yrittäjien työtulon kolmen vuoden välein. Työtulojen tarkistuksella varmistetaan että työtulo on ajan tasalla, kuten myös yrittäjän toimeentulo yrittäjyyden jälkeen. Eläkeyhtiö ottaa yhteyttä asiakkaisiinsa kolmen vuoden välein ja antaa ehdotuksen työtulon uudelleen määrittelystä. Tähän ehdotukseen voit vielä itse vaikuttaa. 

Työtuloa voidaan korottaa kahdella ensimmäisellä tarkistuskerralla enintään 4000€:lla, mikä tarkoittaa kk-maksussa noin 80€:n korotusta. 

Paras keino välttää ikävät yllätykset ja korotukset, on tarkastaa aina vähintään kerran vuodessa oma työtulo ja määrittää se realistiselle tasolle. Tämä on hyvä tehdä esimerkiksi vuodenvaihteessa, jolloin maksuihin tulee joka tapauksessa automaattiset korotukset. 

Voimassa oleviin YEL-maksuihin tulee aina vuodenvaihteessa lakisääteinen korotus. 1.1.2024 korotus oli noin 5,1%.

Oman tilanteen kanssa kannattaa olla hereillä myös pitkin vuotta, sillä työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti. 

Kun pidät itse huolen siitä, että työtulosi on määritelty oikealle tasolle, ei myöskään eläkeyhtiön lakisääteinen YEL-tarkistus aiheuta yllättäviä korotuksia maksuihin.

Lue myös: